Beleid inzake eerbiediging van het priveleven

De BVBA MUST verbindt zich ertoe uw privéleven te beschermen, en bevestigt dat de persoonsgegevens die ze verzameld op deze Website verwerkt zullen worden met respect voor de Algemene Gegevens Verordening (EU) 2016/679  (hierna AVG).

1. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door de BVBA MUST, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst (België), Massenetlaan 6, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0430.294.671, in haar hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.
De BVBA MUST verwerkt slechts de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.   
Uw gegevens worden slechts verwerkt door de BVBA MUST om u de diensten te kunnen leveren waarvoor u zich heeft geregistreerd op onze website: de verwerking van uw verzoeken om inlichtingen en/of commentaren over onze producten, de verwerking van uw offerteaanvragen en het uitvoeren van uw bestellingen (fabricatie, levering, installatie). Deze behandeling van uw gegevens gebeurt op basis van de artikelen 6.1, a (uw toestemming) en 6.1, b (uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst) AGV.

In het geval van bestelling, zal de BVBA MUST slechts uw naam aan de fabrikant USM te Zwitserland communiceren (voor de etikettering van de pakketten). Uw gegevens worden ook overgemaakt aan onze onderaannemer voor de levering en de installatie van de bestelde meubelen. Deze laatste behoudt de gegevens niet na uitvoering van haar opdracht (de levering- en installatiedocumenten worden teruggegeven aan de BVBA MUST).

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, ze te beperken en, in voorkomend geval, de rectificatie van elk fout of incompleet gegeven te vragen. U heeft ook het recht om het uitwissen  van de gegevens te eisen binnen de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking binnen de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 21 AVG en een kopie van uw gegevens te vragen in een  gestructureerd, gangbaar, machine leesbaar formaat en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden. U kan uw rechten uitoefenen door elke vraag, naargelang uw keuze, te richten per e-mail naar usm.must@skynet.be, per telefoon naar het nummer +32 2 347 03 18, per fax naar het nummer +32 2 343 49 79 of per post naar het adres van de maatschappelijke zetel van de BVBA MUST te 1190 Vorst (België), Massenetlaan 6.

Uw gegevens worden bewaard gedurende 15 jaar na de uitvoering van uw laatste bestelling.

U beschikt, conform artikel 77 AVG, over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid als u stelt dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending van de AGV uitmaakt.

De BVBA MUST heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te verzekeren : ze zijn slechts toegankelijk op computers en door personen beschikkend over een “login” en paswoorden, en enkel door de personen die moeten beschikken over deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst ; de computers zijn beschermd door antivirus software waaronder een “firewall”.

Onze website bevat links naar andere websites die niet gehouden noch beheerd worden door de BVBA MUST. Gelieve op te merken dat de BVBA MUST niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de praktijken van deze website inzake de bescherming van het privéleven en dat de hier gestelde regels enkel worden toegepast voor de gegevens verzameld op onze Website.

2. Cookies

Iedere keer dat u onze Website bezoekt, zal onze server uw domeinnaam automatisch herkennen.

Bovendien gebruikt deze Website cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een software applicatie wordt gegenereerd op een website en dat op uw computer worden geplaatst teneinde uw webbrowser te identificeren, evenals de activiteiten van uw computer op onze Website. Door het gebruik van cookies kunnen wij uw voorkeuren aangaande het gebruik(onder meer de gebruikte taal) van de Website onthouden om u een later gebruik van onze Website te vergemakkelijken, om onze dienstverlening en ons online aanbod te verbeteren en om de populariteit van bepaalde inhoud van onze Website te evalueren.

U hoeft geen cookies te aanvaarden om onze Website te kunnen gebruiken. Hoewel de meeste webbrowsers initieel op het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies geheel te weigeren. De meeste browsers verstrekken informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren in de "Help" sectie van de werkbalk. Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden om toegang te hebben tot onze Website, kan het weigeren ervan leiden tot een minder goede werking van bepaalde aanbiedingen, kenmerken of producten van onze Website en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden.