Levering

Leveringstermijn

 • De leveringstermijn wordt ter informatie gegeven.
 • De leveringstermijn begint te lopen bij ontvangst van de betaling en bevestiging van de bestelling.
 • De producten uit voorraad zijn leverbaar binnen 6 tot 10 dagen, afhankelijk van het leveringsadres.
 • Bij uitputting van de voorraad of als een artikel niet kan worden geleverd binnen de aangegeven termijn, neemt de bvba MUST contact op met de koper om een aanvaardbare leveringstermijn overeen te komen of de bestelling te annuleren.
 • Voor producten die niet op voorraad zijn, is de termijn afhankelijk van het merk. De termijn van de fabrikant moet worden toegevoegd. (+ 5 tot 7 weken voor meubilair)

Wanneer er meerdere artikelen worden besteld, zal de levering worden uitgevoerd wanneer de bestelling volledig is.

Leveringsadres

 • Het leveringsadres moet correct en precies zijn, elke fout in verband hiermee valt onder de verantwoordelijkheid van de koper en kan tot bijkomende kosten leiden.
 • De koper moet aanwezig zijn op het moment van de levering. Bij afwezigheid zal een bericht in de brievenbus worden achtergelaten. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor een tweede levering. De kosten voor een tweede levering zijn ten laste van de koper, ongeacht het bedrag van zijn bestelling.

Transport en verzending

 • De levering en de installatie van het meubilair worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams, waardoor we de kwaliteit van de leveringen kunnen garanderen.
 • Voor kleine leveringen doen wij een beroep op erkende koeriersdiensten.
 • De levering is altijd voorzien op de benedenverdieping.
 • Alle verzendingen gebeuren aangetekend, wat de koper ertoe verplicht te ondertekenen voor ontvangst.
 • Door het leveringsborderel zonder opmerkingen te ondertekenen, aanvaardt de koper de conformiteit (hoeveelheid, kwaliteit) van de geleverde goederen en kan hij zich niet langer beroepen op zichtbare gebreken (schade te wijten aan het transport).
 • Bij twijfel over de staat of de inhoud van de bestelling moet de koper de goederen weigeren en teruggeven aan de transporteur, volledig en in de originele verpakking.
 • Wanneer de koper een verborgen onvolkomenheid of gebrek ontdekt, moet hij dit, op straffe van verval van rechten, binnen de vijf dagen na de vaststelling per aangetekend schrijven melden aan de maatschappelijke zetel van de bvba MUST.
 • De bestellingen worden met de grootst mogelijke zorg verpakt zodat ze in de beste omstandigheden kunnen worden geleverd.

Leveringstarief voor België

 • De prijs van de levering wordt vermeld bij de voorbereiding van de bestelling.
 • U kunt het totaal te betalen bedrag bekijken alvorens uw bestelling te valideren.
 • De levering is gratis voor elke bestelling van meer dan 180,00 EUR BTW inbegrepen.

Leveringstarief voor Europa

 • De prijs van de levering wordt vermeld bij de voorbereiding van de bestelling.
 • U kunt het totaal te betalen bedrag bekijken alvorens uw bestelling te valideren.
 • De levering is gratis voor elke bestelling van meer dan 800,00 EUR BTW inbegrepen